Logo.jpg

  Hoe werk ik

  Het eerste contact kan ontstaan uit interesse of een hulpvraag uwerzijds. Als het de gesprekspartner zelf betreft, en deze het mij toestaat, kan ik door mijn hooggevoeligheid en invoelingsvermogen een energiebeeld van de gesprekspartner maken. Als het een ander persoon dan mijn gesprekspartner betreft, deze en de gesprekspartner open naar elkaar zijn en ook de andere persoon het mij toestaat, kan ik via mijn gesprekspartner ook een energiebeeld van de andere persoon maken. Hierbij maakt het niet uit waar en in welke werelden de personen of energieën zich bevinden. Voorwaarde is dat er toestemming is en de tijd rijp is om te ervaren of te weten.

  Mijn communicatie is met de essentie van de mens. Het geeft mij een energiebeeld van de, op dat moment van toepassing zijnde, informatie op fysiek, geestelijk of energetisch gebied. Deze informatie is de basis om mijn gesprekspartner iets te kunnen aanreiken of een energetische behandeling te geven.

  Mijn grootste kracht is helen, oude banden en hindernissen opruimen omdat ze niet meer functioneel zijn, ook over meerdere levens heen.

  Communicatie over voorgaande, kan naar keuze, via een gesprek, geschreven woord, foto, telepatisch of via gevoel. Energetische ondersteuning of overdracht is naar keuze handoplegging of telepatisch. Wat er kan gebeuren is: - Het aanraken van, deels, niet verwerkte emoties. - Het afvoeren van spanningen waardoor nervositeit en pijn minder worden of verdwijnen. - Het aanreiken van informatie over uzelf, uw naasten, uw helpers of uw omgeving. - Het invoelen op uw leefomgeving en het, tot op een bepaalde hoogte, reiningen ervan. - Het reduceren of oplossen van oude banden en energetische blokkades waardoor energieën beter kunnen stromen. - Het stimuleren van het zelfgenezend vermogen waardoor herstel kan intreden of gestimuleerd worden. - Een energetische "massage" van een deel of het gehele lichaam. - Het opkomen van een liefdevol, warm, beschermend gevoel. - Rust in hoofd en lichaam. Kort samengevat: Veel op het gebied tussen bewustwording/coaching en healing. Nummerologie, kristallen, Ankh, beelden en teksten ondersteunen mij in mijn weten, aanreiken en behandelingen. Daar waar ik voel dat anderen meer voor de gesprekspartner kunnen betekenen verwijs ik graag, naar de op de betreffende gebieden meer gespecialiseerde, collega's. Mijn uitgangspunt bij alles wat ik doe, is als het voor u of voor mij niet goed voelt, vooral niet doen. Bij alles wat ik voor u zou mogen en kunnen betekenen is het belangrijk dat u zich er goed bij voelt. Mijn overtuiging is dat niemand een ander kan veranderen. Een mens kan alleen zichzelf veranderen. Een ander kan, met respect voor de persoon en vrijheid in keuze, alleen iets aanreiken in de ruimste zin van het woord. Iedereen speelt de hoofdrol in zijn eigen film. Alle anderen, hoe lief je ze ook hebt, hebben een figurerende rol. 

  Naar rato mensen meer voor mij open staan, kan ik meer voor ze betekenen.

Hamabe Copyright 2019
Website hosting design Marktmedia