Healing

Avalon-ELA healing

Deze vorm van healing heeft zijn naam te danken aan de Avalon-ELA energie die bij deze healing door mij heen werkt en de energie van de onvoorwaardelijke liefde in zich heeft. Bij een Avalon-ELA healing worden jouw energievelden en jouw energiecentrales in de vorm van chakra’s bekeken, daar waar nodig gereinigd, in balans gebracht en geheeld. De Avalon-ELA healing kan gegeven worden via een foto op afstand of bij een consult op een stoel of behandeltafel. Bij de healing kunnen thema’s en stoorvelden doorkomen die tijdens of na de behandeling door mij kort benoemd en besproken kunnen worden.

Onrust, spanningen en pijn

Aanstaande gebeurtenissen en gebeurtenissen zelf kunnen leiden tot onrust, spanningen en pijn. In deze lichamelijke reacties mag ik, afhankelijk van de relatie van de gebeurtenis met het levenspad van betreffende persoon, energetisch verlichting brengen om zo betreffende persoon meer ruimte te geven om de gebeurtenis aan te gaan of de ervaring ervan te verwerken. Enkele voorbeelden van deze gebeurtenissen zijn: belangrijke gesprekken, proefwerken, examens, reizen en vliegen, tandartsbezoek, operaties, kwetsuren en brandwonden. Om iets te kunnen betekenen heb ik toestemming nodig, een contact met en/of mogelijk een foto van betreffende persoon, korte informatie wat er aanstaande is of plaatsgevonden heeft en wat er gewenst wordt. Het contact hierover kan telefonisch, per app of mail. Wil je hier meer van weten neem gerust contact met mij op.

Gebouwen en percelen reinigen

Gebeurtenissen kunnen voor kortere of langere tijd een energetische afdruk in gebouwen of grondstukken achterlaten. Of en de mate waarin is afhankelijk van de intensiteit van de gebeurtenis. Mensen die in gebouwen of op grondstukken aanwezig zijn kunnen energieën achterlaten en aantrekken. Angetrokken energieën kunnen eenmalig zijn of gedurende bepaalde tijd terugkomen. Verbouwingen of grotere grondwerkzaamheden kunnen in de tijd opgeslagen energieën vrij maken die zich dan voor kortere of langere tijd manifesteren. Je kunt op verschillende manieren last hebben van energieën die in gebouwen of grondstukken aanwezig zijn. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten, onrust, slecht slapen en ervaringen die gerelateerd zijn aan de geestelijke wereld. Als je last van deze energieën ervaart kunnen deze, afhankelijk van welke het zijn, door mij op locatie of op afstand aangepakt, de oorzaak ervan geduid en ook opgeruimd worden. 

Aardstraling en wateraders behoren nog niet tot dat wat ik herken in mijn waarnemingen.