Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen
Dit zijn kinderen die heel anders in het leven staan dan de mensheid tot nu toe gewend is. Ze zijn hoog in trilling, empathisch, gevoelig en leven op een natuurlijke wijze vanuit hun kern. Zij tonen de mensheid die verdwaald is in de materie, hoe het leven eigenlijk bedoeld is, leven in liefde, vrede, harmonie en dankbaarheid. Zij kunnen je verrassen door hun uitingen en zijn zo een voorbeeld voor diegene die het kan en wil zien. Waar het voorheen met name de oudsten waren die de wijsheid bij zich droegen zullen er in toenemende mate nieuwetijdskinderen zijn die de wijsheid in zich dragen, die naast de oudsten kunnen, willen, mogen komen te staan.

Nieuwetijdskinderen zijn anders, daarmee niet meer of minder of ziek. Nee, ze zijn anders en daarmee vaak niet begrepen. Ik zie ze als puur en levend vanuit hun kern, hun zijn. Hun kern van zijn is “WIJ” met daarin voor zichzelf en de ander een plek op basis van gelijkheid en respect. Het “IK meer als” en het “IK ten koste van de ander” begrijpen deze kinderen niet omdat het simpelweg niet in hun programmering is opgenomen. Het zijn voor mij hele dappere kinderen die nu geboren willen worden in een wereld die zo anders is dan zij zelf. Zij weten dat ze het er heel moeilijk kunnen krijgen omdat zij en de wereld zoals deze is, elkaar niet kunnen of willen begrijpen. Wat niet in de mens zit, kent en herkent deze mens niet.

Nieuwetijdskinderen hebben een bij hun hoge trilling passend hoog gevoelig lichaam. Een lichaam dat een veelvoud meer aan prikkels op kan vangen dan een gemiddeld gevoelig lichaam en waarbij deze prikkels ook nog eens veel intenser en dieper binnenkomen. Nieuwetijdskinderen lopen hierdoor het risico dat ze door een gemiddeld gevoelig mens niet begrepen worden omdat deze nieuwetijdskinderen niet herkent.

Nieuwetijdskinderen leven vanuit hun gevoel en zullen op dat gebied veel uitgedaagd worden als ze in aanraking komen met de op ratio gerichte maatschappij.

Als een van de uit een eerdere generatie nieuwetijdskinderen ben ik op basis daarvan ervaringsdeskundige en wil graag deze kinderen en hun ouders ondersteunen op hun weg.