Hooggevoelig

De Amerikaanse psychologe Elaine Aron is de grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit.
Zelf was ze een gevoelig kind. Ze voelde zich anders dan de anderen en dacht dat er iets grondig mis met haar was.

Omdat het nog een jong onderzoeksgebied is, is er nog geen definitie die iedereen gebruikt.

Elaine Aron hanteert op basis van haar vele onderzoeken de definitie:
Een aangeboren temperament met de strategie om informatie zorgvuldig te verwerken alvorens te handelen, dat resulteert in een besef van subtiele verschillen en in snel overprikkeld raken’ (Aron, 2010)

Een andere definitie:
‘Hooggevoeligheid is een eigenschap waardoor iemand meer dan gemiddeld gevoelig is voor indrukken en prikkels en worden er meer signalen en details opgepikt’

Hooggevoeligheid is een al langer bestaand fenomeen maar door onbekendheid niet als zodanig geduid. Ongeveer 15-20% van de mensen nemen, ten opzichte van anderen, extra veel en extra intens indrukken en prikkels waar. Vaak zijn ze er niet mee bekend, daardoor er ook niet van bewust en denken, gelijk Elaine Aron, dat er iets grondig mis met hen is. Om dezelfde reden kan dit door de omgeving ook gedacht worden over een hooggevoelig persoon. Over hooggevoeligheid is al veel geschreven en op internet is ook veel informatie te vinden.

Hooggevoelig zijn daar ben je mee geboren, dat heb je niet, dat ben je.

Je hebt een lichaam dat vele malen meer gevoelig is en ook zo reageert dan een gemiddeld gevoelig lichaam.Van de indrukken en prikkels om je heen ontvangt je lichaam er vele malen meer en ze komen ook nog eens vele malen dieper en intenser bij je binnen dan bij een gemiddeld gevoelig lichaam. Al deze prikkels moeten verwerkt worden. Dat kost tijd en energie en iedereen doet het op een eigen passende manier.

Het is zoals het is, het is jouw natuur, het is wie je bent en het is de kunst om er mee leren om te gaan voor jezelf en jouw omgeving.

Zelf zie ik verschillen in mate van hooggevoeligheid. Op basis van mijn ervaringen met en indrukken van onderscheid ik voor mezelf drie groepen; hooggevoelig, zeer hooggevoelig en extreem hooggevoelig, ieder met eigen kenmerken en uitingsvormen die per groep overeenkomsten kunnen vertonen en ook nog per persoon verschillend kunnen zijn.

Door mijn eigen ervaringen als hooggevoelig persoon kan ik mensen ondersteunen op dit gebied door bewustwording, healing en er beter mee om leren gaan.